SON HABERLER

Kompaund üreticileri PAGDER'de bir araya geldi

Tarih : 2017-11-24Kompaund üreticileri PAGDER’de yaptıkları toplantıda, yerli sanayiinin yerli kompaund ürünleri kullanması yönünde çabaların artması gerektiğini vurguladılar. Toplantıda, bilgi altyapısının da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Buna temel olarak ülkemize giren hammaddelerin mevcut Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile yeterince detaylı sınıflandırılamadığı dile getirildi.
 
Türkiye kompaund üretiminin yüzde 80’inden fazlasını oluşturan şirketler sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak üzere PAGDER’de bir araya geldi. Toplantıda ağırlıklı, sanayinin genel durumu, yerli sanayicilerin daha fazla yerli kompaund ürünlerini kullanması için yapılabilecekler, sektörde kimi büyük firmaların haksız rekabet olarak sayılabilecek ithalat politikaları ele alındı. 
 
PAGDER Başkanı Reha Gür, toplantıda dile getirilen önerilerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını, hareket yeteneğini artırmak için veri tabanının güçlendirilmesi ve detaylı veri takibi için gümrük tarife istatistik pozisyonunda güncellemelerin yapılması konusunu öne aldıklarını vurguladı. 
 
PAGDER Başkan Vekili Selçuk Gülsün ise sektörün kabiliyet ve yeteneklerinin dünya ile eşdeğer olduğunu bundan sonrası için içeride ve dışarıda OEM nezdinde tercih edilebilmek için sektörün vizyonunu daha da yukarı çekmek için çaba harcaması gerektiğini vurguladı. Bu mana da yapılabilecekleri sıralayarak, Firmalarımızın marka olabilmek için daha etkin yollar izlemesi B2B ve sektörel tanıtım günleri gibi organizasyonlarda buluşmaların gerçekleşmesinin temini çalışmalarına yönelinmesi gereğine değindi.
 
Toplantı katılımcıları, daha fazla görüş-alışverişinin yararlı olacağını vurguladı ve yerli üretimin güçlenmesiyle dış rekabete yönelik avantaj sağlanabileceğini vurguladı. Katılımcılar, veri altyapısının güçlendirilmesini önerdi. Ayrıca, sektördeki haksız rekabet olarak nitelenebilecek uygulamaların bozucu etki yaptığının altını çizilerek bu yöndeki bazı büyük sanayicilerin tavırları eleştirildi. Türkiye’nin ihracatta güçlü olduğu sanayi mamullerinde kullanılan kompaundların ithal olması yanında, zaman zaman yerli üreticilerden de yerli imalat kompaundlara şikayet gelebildiğini belirterek bunu önlemek için tanıtım ve iletişime ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. 
 
Toplantıda, öne çıkan başlıklar, güç birliği, iletişimin güçlendirilmesi, veri tabanı ve GTİP kodlarının çeşitlendirimesi, Ekonomi Bakanlığı ile temasların yapılması, sektöre yön verebilecek bir vizyon oluşturulması, sektörde adil rekabetin korunması, yerli kompaund üreticilerin yeteneklerinin tanıtımı, yerli üreticilerin güvenilir ve istikrarlı tedarikçiler olduğunun vurgulanması başlıkları öne çıktı.