PAGDER Enerji Verimliliğinde Yükümlülükler, Devlet Destekleri ve Teşvikler, 04 Nisan 2016
PAGDER Danışma Kurulu Toplantısı Sunumu, 5 Aralık 2015
PAGDER - İSO Plastik Makinaları Sektörü Çalıştayı, 18 Aralık 2015