Yeni UR-GE Projeleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği” kapsamında, PAGDER koordinasyonunda sektörümüze yönelik kümelenme projeleri (UR-GE) için ön talepler toplanmaktadır. 
 
Proje Kapsamı:
 
1. İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetlerinin yüzde 75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenmekte,
 
2. Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri kapsamında hedef pazarlarda ikili iş görüşmeleri, fuar katılımları/ziyaretleri, keşif gezileri, tedarikçiler ile temas vb. faaliyetler yapılabilir. 10 adet yurtdışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar giderlerin en fazla yüzde 75’i desteklenmekte,
 
3. Bireysel Danışmanlık: Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ekonomi Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin yüzde 70'ini karşılayabilecektir.
 
Proje süresi en fazla 3 yıldır. Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin yüzde 75'i Ekonomi Bakanlığı tarafından, yüzde 25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.
 
Katılım Şartları:
  • Plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici veya dış ticaret firması olmak,
  • En az limited şirket statüsünde olmak,
  • Başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak,
Projeye başvuru yapacak firmaların Başvuru Formu'nu doldurarak aliosman.erden@pagder.org e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Not: Ur-Ge Sunuma linkten erişebilirsiniz.