Dünya Plastik Atlası - Amerika Cildi
Dünya Plastik Atlası - Afrika Cildi
Plastikleştirme Ekipmanları
Kompaund Ekstrüzyonu
Plastik Sektörü için Çok Dilli Sözlük
Plastik İşleme Teknikleri El Kitabı