KKDİK'te Süreç Ertelendi

 

 Malum olduğu üzere Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) uygulamasında 2023 yılı sonu itibariyle nihai kayıt yükümlülüğü zorunlu hale gelmesi planlanmaktaydı.

PAGDER olarak ülkemiz sanayi üretiminin ciddi anlamda sekteye uğramasına neden olacak bu uygulama takvimiyle ilgili olarak başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm otoriteler nezdinde çekincelerimizi dile getirmiş ve kademeli geçişin yanı sıra sektörümüzün hazırlıklarını tamamlayabilmesi adına takvimin revize edilmesi talebimizi de iletmiştik. Bakanlığımızın gerçekleştirdiği ve Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Gülsün'ün yanı sıra sekretaryamızın da katıldığı toplantılarda, Bakanlığımız önerilerimize olumlu yaklaşmış ve bu çalışmaların bir neticesi olarak KKDİK takvimi revize edilmiş ve yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, KKDİK nihai kayıt yükümlülüğü takvimi;

  • Yıllık 1000 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2026

  • Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen Sucul Akut 1 ve/veya Sucul Kronik 1 (H400, H410) zararlılık kategorisinde olan maddeler için 31 Aralık 2026

  • Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen toksik Kategori 1A veya 1B zararlılık kategorisinde olan maddeler için 31 Aralık 2026

  • Yıllık 100 ile 1000 ton arası miktarda imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2028

  • Yıllık 1 ile 100 ton arası miktarda imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2030

şeklinde revize edilmiştir.

İlgili yönetmelik değişikliğine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.