Plastik Sektörü 2023 Yılını Büyümeyle Kapattı

 

2023 yılı ülkemiz için oldukça zor geçti. Şubat ayında meydana gelen depremlerde çok sayıda insanımızı kaybettik, hayatta kalanlar ise hala çok zor şartlarda yaşıyorlar. Depremin hemen ardından gerçekleşen seçimlerin ve ana ihracat pazarlarımızda devam eden talep daralmasının yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmelerin de bir neticesi olarak ekonomik şartların da giderek zorlaştığına şahit olduk.


Plastik sektörünün de bu olumsuz gelişmelerden azade olmadığını söyleyebiliriz. 2023 yılının verilerini incelediğimizde ihracatta miktar bazında yalnızca %1,1’lik bir artışla karşı karşıyayken buna karşın değer bazında %7,6’lık bir düşüş görüyoruz. Miktar bazında yaşanan artışa rağmen değer bazında düşüş yaşanmasının nedeni ise küresel piyasalarda plastik hammadde fiyatlarının bir önceki yılın altında seyretmesiydi. Değer basında yaşanan bu düşüşle birlikte plastik sektörünün 2023 yılı doğrudan ihracatı 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bilindiği üzere plastik sektörü, otomotiv başta olmak üzere 30’dan fazla sektöre ara girdi sağlamaktadır. Bu nedenle, ihracatının önemli bir bölümü dolaylı olarak gerçekleşmektedir. Hesaplamalarımıza göre, dolaylı ihracatı da dikkate alarak plastik sektörünün 2023 yılı ihracatının yaklaşık olarak 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sektörün üretim tarafında ise ihracattan daha olumlu bir tablo söz konusu. Yaptığımız analizler yılsonu itibariyle üretimimizin miktar bazında %4,8 artışla 11,9 milyon tona, değer bazında ise %3,3 artışla 50 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. 


Sektörümüzü bu dönemde en çok zorlayan konuların başında kuşkusuz ki finansmana erişimde yaşanan güçlükler gelmekte. Ne yazık ki kredi imkanları hayli daralmış, vadeler kısalmış ve finansman maliyetleri artmış durumda. Oysa ki imalat sanayimizin yıllardır dile getirilen önemli sorunlarından biri işletmelerin sermaye yapılarının zayıf olması. Hali hazırda sermaye yapısı zayıf olan işletmelerin finansman imkanları da daraldığında, kapasitelerini istenilen ölçüde kullanmaları mümkün olmuyor. Bu sebeple imalat sanayi başta olmak üzere üretim yapan sektörlerin tamamı için finansmana erişim imkanlarının genişletilmesi büyük önem arz ediyor.


2024 yılında da küresel ve bölgesel gelişmelerin ekonomik performansımız üzerinde belirleyici rol oynayacağını söyleyebiliriz. Özellikle, 2023 yılı sonunda başlayan Kızıldeniz krizinin ne kadar süreceği, nasıl çözüleceği ve deniz taşımacılığı maliyetleri üzerindeki etkisinin hangi boyutlara ulaşacağı konuları, küresel ticaret hacmine tesir edeceği gibi ülkemiz ticaretini de doğrudan etkileyecektir. Tüm dünyada ekonomik aktivitenin yavaş seyrettiği bir yıl bekleniyor olsa da ülkemiz ve sektörümüzde tehditler kadar yeni fırsatların da ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Sektörünün orta ve uzun vadede en önemli gündem konusu ise sürdürülebilirlik. Bu süreçte özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile hayatımıza giren yeni regülasyonlara adaptasyon yeteneğimiz sektörümüzün başarısı açısından belirleyici olacak.