Eğitmen Havuzu

Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva1986 yılında İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı bölümde Yüksek Lisans derecesini almıştır. Kanada, McGill University’de gerçekleştirdiği “Poliesterlerin Reaktif Ekstrüzyon ile Geri kazanımı” konulu doktora tez çalışması ile 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Programı'nda doktor unvanını almıştır. 
 
Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva 1996 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları polimerlerin sentez ve karakterizasyonu, polimerlerin geri kazanımı, polimerlerin şekillendirilmesi üzerinedir. Özellikle ekstrüzyon ve vida tasarımı uzmanlık alanları arasındadır. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Polimer Fiziği, Polimer Kimyası, Polimer Üretim Teknolojileri, Polimerlerin Şekillendirilmesi, Polimerlerin Standart Test Yöntemleri, Reaktif Ekstrüzyon vb. dersler vermiş ve vermektedir. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, Polimer Bilimi ve Teknolojisi programında “Polymer Processing” adlı yüksek lisans-doktora dersini ve Yalova Üniversitesi, Polimer Mühendisliği Bölümünde “Polimer İşleme II” ve “Polimerlerin Şekillendirilmesi” adlı Lisans ve Yüksek Lisans derslerini vermektedir. 
 
Çalışma konuları ile ilgili, konuları ağırlıkla özel sektör uygulamalarından seçilen çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Polimer Teknolojileri alanında TÜBİTAK - TEYDEB proje danışmanlıkları ve proje değerlendirme ve izleyici hakemlikleri bulunmaktadır. Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva İngilizce ve çeviri düzeyinde Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.