Eğitmen Havuzu

Prof. Dr. Güralp Özkoç1979 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Prof. Dr. Güralp Özkoç 2001 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2001-2004 yılları arasında ODTÜ Polimer Bilimi ve Teknolojisi Programı'nda yüksek lisans, 2004-2007 yılları arasında ise aynı programda doktora eğitimini tamamlamış, doktora eğitimi sırasında ise Hollanda’nın Geleen şehrinde bulunan DSM Research Center’da araştırma yapma fırsatı bulmuştur. Prof. Dr. Özkoç, 2002-2007 yılları arasında ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak da çalışmıştır. 2007-2011 yılları arasında yardımcı doçent ve 2011 yılından bu yana da doçent kadrosunda, Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak; Polimer Bilimi ve Teknolojisi Lisansüstü Programı'nda ise anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Özkoç, Hollanda’da bulunan DSM Xplore firmasının bilimsel danışma kurulu üyesidir. Ayrıca Özkoç’un Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta yöneticisi olduğu bir AR-GE ve danışmanlık firması da bulunmaktadır.
 
Prof. Dr. Güralp Özkoç’un araştırma konularının arasında polimer kompozitler ve nanokompozitler, polimer karışımları ve biyobozunur polimerler gelmektedir. Birçok firmaya çeşitli konularda danışmanlık yapmakta olan Özkoç, çok sayıda TÜBİTAK projesinde de proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev yapmış, birçok yüksek lisans ve doktora tezi de yürütmüştür. Çok sayıda yayını ve üç adet patenti olan Özkoç çeşitli ödüller de almıştır.