SON HABERLER

Makine Bakım ve Montajcısına MYK Belge Zorunluluğu Başladı

Tarih : 2018-08-08Üyesi olduğumuz Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak aşağıdaki kapsamda görev yapmaktadır.

10UY0002-4/02 Makine Bakımcı (Seviye 4)

12UY0105-3/00 Makine Montajcısı (Seviye 3)

12UY0105-4/00 Makine Montajcısı (Seviye 4) 

Zorunluluk

Makine Bakımcı ve Makine Montajcısı (6645 Sayılı Kanun’un 74. Maddesi (1) uyarınca) tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması şarttır.

Denetim/Yaptırım

Makine Bakımcı için 26 Mayıs 2016’dan itibaren belge zorunluluğu olup Makine Montajcısı için belge zorunluluğu ise 25 Eylül 2018 tarihi itibariyle başlamıştır. Belgelendirilmeyen personellerin çalıştırılması halinde işverenlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince belgesiz her bir kişi için 627 TL idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

Sınav Ücreti Desteği

MAKFED MEYEM yetki alanındaki üç meslek için de 31 Aralık 2019 tarihine kadar sınav ve belgelendirme masraflarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmakta olup işveren veya çalışan için bir maliyet söz konusu olmayacaktır. Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunur.

İşveren Prim Desteği

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 10. Madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvikten faydalanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu doğrultuda PAGDER ve MAKFED iş birliği kapsamında üye firmalarımızın gerekli belgelendirme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ortak bir çalışma başlatılmıştır. Ankara ve İstanbul’daki sınav merkezlerinde 10 veya üzeri aday ve uygun alt yapı olması halinde firmaların yerinde de sınavların gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir.

Bu yönde ihtiyaçları bulunan üyelerimiz PAGDER’den Ahmet Sinan ATEŞ ile 444 20 85 / 117 no’lu telefondan veya ahmetsinan.ates@pagder.org e-posta adresinden iletişime geçebilirler.